Skip to Main Content

History of Polish literature

Overview of resources on Polish literature at IU Libraries

General Surveys

The Bards of Poland

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz, widely regarded as Poland's national poet, was born in 1798 in the Lithuanian Governorate of the Russian Empire and died in 1855 in Istanbul.  His best known works are the national epic Pan Tadeusz and the drama Dziady.

Adam Mickiewicz collection at polona.pl - The National Digital Library of Poland

Works by Mickiewicz at IU (Call numbers refer to Wells Library, unless otherwise noted):

In Polish:

Ballady i Romanse. Kraków: Wydawn. Zielona Sowa, 2004. (PG7158.M6 B3 2004)

Dziady. Warszawa: Wydawn. MEA, 2000. (PG7158.M6 D9 2000)

Dzieła Poetyckie. Warsawa: Czytelnik, 1972. (PG7158 .M6 1973 v.1-4)

Grażyna. Kraków: Wydawn. Zielona Sowa, 2004. (PG7158.M6 G739 2004)

Gwiazda z Gwiazdą: Wiersze, Fragmenty, Zdania Adama Mickiewicza. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniw. Lubelskiego, 1992. (PG7158.M6 A6 1992)

Pan Tadeusz: Czyli Ostatni Zajazd na Litwie: Historia Szlachecka Z Roku 1811 I 1812 we Dwunastu Księgach Wierszem. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. (PG7158.M6 P2 1982)

Pan Tadeusz: Rękopis Wieszcza. Kraków: MM Interactive, 1999. (PG7158.M6 P2 1999)

Pisma. Wydanie nowe, znacznie powiększone. 1858. (PG7158 .M5 1858 v.1-8 LILLY)

Poezje. Kraków: Wydawn. Zielona Sowa, 2006. (PG7158.M6 A6 2006)

 

Film Adaptations:

Wajda, A., et al. Pan Tadeusz. Widescreen format (1.78:1). Aptos, CA: MGE, 2005. (Wells Media Services; Also available through the Polish Studies Center in the Global and International Studies building)

 

Musical Scores:

Mickiewicz, Adam. Songs to Poems by Adam Mickiewicz. Cambridge Springs, Pa.: Alliance College, 1955. (M1619.5.M62 S6 - MUSIC LIB)

Mickiewicz, Adam, Wray Lundquist, and Henry Nagórka. Two Songs to Poems of Mickiewicz. Cambridge Springs, PA.: Alliance College, 195. (M1619.5 .M62 - MUSIC LIB)

Juliusz Slowacki

Juliusz Słowacki was born in 1809 in Kremenets in the Volhynian Governorate of the Russian Empire.  He wrote prolifically in many genres: drama, poetry, prose, criticism, memoirs, etc.  Słowacki died in Paris in 1849.

Juliusz Słowacki collection at polona.pl - the National Digital Library of Poland

Works by Słowacki at IU (Call numbers refer to Wells Library, unless otherwise noted):

In Polish:

Balladyna. Kraków: Wydawn. Zielona Sowa, 2004. (PG7158.S6 B29 2004)

Dramaty. Wroclaw: Państ. Instytut Wydawniczy, 1952. (PG7158.S6 A19 ALF)

Fantazy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. (PG7158.S6 F33 1985)

Kordian. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. (PG7158.S6 K6 1972)

Korespondencja. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. (PG7158.S6 Z489 v.1-2)

Król Duch. Kraków: TaiWPN Universitas, 2002. (PG7158.S6 K68 2002)

Ksiądz Marek. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1989. (PG7158.S6 K96 1989 ALF)

--- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. (PG7158.S6 K96 1991)

--- Kraków: Wydawn. Zielona Sowa, 2004. (PG7158.S6 K96 2004)

Liryki i Inne Wiersze. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. (PG7158.S6 A17 1989 ALF)

Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Warszawa: K. Wojnar, 1925. (PG7003 .T73 v.2,no.2)

Poezje. Warszawa: Czytelnik, 1982. (PG7158.S6 A17 1982)

 

In English translation:

Coleman, Marion Moore. Balladyna. Cambridge Springs, Pa.: Alliance College Publications, 1960. (PG7158.S6 B22 ALF)

Coleman, Marion MooreMazeppa, Polish and American: a Translation of Slowacki's Mazeppa, Together with a Brief Survey of Mazeppa In the United States. Cheshire, Conn.: Cherry Hill Books, 1966. (PG7158.S6 M42 1966)

Mikoś, Michal J. This Fateful Power: Sesquicentennial Anthology, 1809-1849 : Polish-English Edition. Lublin: Norbertinum, 1999. (PG7158.S6 A26 1999)

Zygmunt Krasinski

Born into Polish nobility in 1812, Krasiński, like Mickiewicz and Słowacki, spent much of his life abroad representing the cause of Polish independence.  He died in 1859 in Paris.

Works by Krasiński at IU (Call numbers refer to Wells Library, unless otherwise noted):

In Polish:

Dzieła Literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. (PG7158.K85 A6 1973 v.1-3)

IrydionWrocław: Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1989. (PG7158.K85 I7 1989 ALF)

Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawn., 1988. (PG7158.K85 Z485 1988 v.1-2)

Listy do Delfiny Potockiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. (PG7158.K85 Z509 v.1-3)

Listy do Ojca. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawn., 1963. (PG7158.K85 Z5 ALF)

Listy do Stanisława Małachowskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. (PG7158.K85 A45 1979 ALF)

Nie-boska Komedia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. (PG7158.K85 N5 1974 ALF)

Pisma Filozoficzne i Polityczne. Warszawa: Czytelnik, 1999. (PG7158.K85 A4 1999)

Wiersze, Poematy, Dramaty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. (PG7158.K85 A6 1980)

 

In English translation:

The Un-divine Comedy. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1976. (PG7158.K85 N52 1976)

The Undivine Comedy: and Other Poems. Philadelphia: J. B. Lippincott & co., 1875. (PG7158.K85 N52 1875)

Other Polish Romantics

Cyprian Kamil Norwid photo

(1821-1883)

Born into a noble family in Laskowo-Głuchy, Cyprian Kamil Norwid was orphaned in early childhood and was largely self-taught as an artist and writer. He lived much of his life in Germany and France among other exiles and émigrés. He died outside Paris, penniless and nearly forgotten. The Młoda Polska movement resurrected his legacy.

Cyprian Kamil Norwid collection at polona.pl - The National Digital Library of Poland

Works by Norwid at IU (Call numbers refer to Wells Library, unless otherwise noted):

In Polish:

Anioły: Rysunki Cypriana Norwida. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2001. (NC312.P63 N6792 2001 ALF)

Błogosławione Pieśni--. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000. (PG7158.N57 B56 2000)

Czarne Kwiaty. Warszawa: Czytelnik, 1983. (PG7158.N572 A33 1983)

Do Pani na Korczewie: Wiersze, Listy, Małe Utwory Proza. Warszawa: Pax, 1969. (PG7158.N57 D6 ALF)

Dramaty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. (PG7158.N57 A6 1983, v.3 ALF)

Dzieła Wszystkie. Lublin: Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007- (PG7158 .N57 2007 v.3, 4, 6, 7, 10)

"Gorzki to Chleb Jest Polskość": Wybór Myśli Politycznych i Społecznych. Kraków: Wydawn. Literackie, 1984. (PG7158.N572 A4 1984 ALF)

Ku Prawdzie Pierwowzoru: Myśli Religijne. Warszawa: Instytut Wydawn. Pax, 1997. (PG7158.N57 K8 1997)

Legendy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawn., 1964. (PG7158.N57 L4 ALF)

Listy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. (PG7158.N57 A6 1983, v.5 ALF)

Myśli o Polsce i Polakach. Białystok: KAW, 1983. (PG7158.N572 A6 1985 ALF)

Poezje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956. (PG7158.N57 A17 1956 v.1-2 ALF)

Poejza i Dobroć: Wybór z Utworów.  Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1977. (PG7158.N57 P58 1977 ALF)

Promethidion: Rzecz w Dwóch Dialogach. Lublin: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, 1989. (PG7158.N57 P7 1989)

Sumienie Słowa: Wybór Myśli z Listów i Rozpraw. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004. (PG7158.N572 A3 2004)

Vade-mecum. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. (PG7158.N57 V3 1990)

 

In English translation:

Borchardt, Danuta and Agata Brajerska-Mazur. Poems. 1st Archipelago Books ed. Brooklyn, NY: Archipelago Books , 2011. E-RESOURCE

Poems, Letters, Drawings. Manchester: Carcanet, 2000. (PG7158 .N5 P74 2000 LILLY)

Czerniawski, Adam, and Bogdan Czaykowski. Selected Poems. Uncorrected proofs. London: Anvil Press Poetry, 2004. (PG7158.N5 A23 2004 LILLY)

Aleksander Fredro portrait

(1793-1876)

Born in Surochów, Aleksander Fredro lived most of his life on his family's property in the Austrian partition. Fredro wrote with more obvious humor than many of his contemporaries among the Romanticists, and, therefore, only found wider critical acclaim after his death.  

Aleksander Fredro collection at polona.pl - The National Digital Library of Poland

Works by Fredro at IU (Call numbers refer to Wells Library, unless otherwise noted):

In Polish:

Cudzoziemczyzna: Komedja we Trzech Aktach Wierszem. Kraków: Nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1927. (PG7158.F7 C83 1927 ALF)

Dożywocie: Komedia w Trzech Aktach Wierszem. Wrocław: Wydawn. Zakladu Narodowego im. Ossolińskich, 1927. (PG7158.F7 D6 1950 ALF)

--- Kraków: M. Kot, 1949. (PG7158.F7 D6 ALF)

--- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. (PG7158.F7 D6 1981 ALF)

Komedje. Lwów: Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926. (PG7158.F7 A19 1926 v.1-3 ALF)

Komedie: Wybór. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. (PG7158.F7 A19 1972 ALF)

Pan Jowialski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. (PG7158.F7 P3 ALF)

Piczomira Królowa Branlomanii: Tragedia w Trzech Aktach. Łódź: Wydawn. Łódzkie, 1990. (PG7158.F7 P53 1990)

Pie̜ć Komedii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. (PG7158.F7 A6 1954 ALF)

Śluby Panieńskie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. (PG7158.F7 S6 1983 ALF)

Trzy Po Trzy. Kraków: Wydawn. Zielona Sowa, 2004. (PG7158.F72 A37 2004)

Wybór Dzieł. Wrocław: Ossolineum, 1994. (PG7158.F7 A6 1994 v.1-2)

Zemsta. Wroclaw: Ossolineum, 1961. (PG7158.F7 Z3 1961 ALF)

--- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. (PG7158.F7 Z43 1986)

--- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002. (PG7158.F7 Z43 2002)

In English translation:

Clark, Noel. Revenge; Virgins' Vows; The Annuity: Three Plays. Bath: Absolute Classics, 1993. (PG7158.F7 A6 1993)

Coleman, Marion Moore. Maidens' Vows; Or, The Magnetism of the Heart: a Comedy In Five Acts. Schenectady, N.Y.: Electric City Press, inc., 1940. (PG7158.F7 S62 ALF)

Segel, Harold B. The Major Comedies of Alexander Fredro. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969. (PG7158.F7 A28 1969)

Film Adaptations:

Wajda, Andrzej, et al. Zemsta: Revenge. Costa Mesa, CA: Vanguard Cinema, 2002. (Wells Reserve Desk and the Polish Studies Center in the School of Global and International Studies building)

Jozef Ignacy Kraszewski portrait

(1812-1887)

Born in Warsaw, Józef Ignacy Kraszewski was a remarkably prolific writer, producing over 200 novels and 150 novellas, short stories, and essays. Although he began his career in the Romantic tradition, he evolved into a leading figure of Polish realism, especially for the Positivist Bolesław Prus.

Works by Kraszewski at IU (Call numbers refer to Wells Library, unless otherwise noted):

In Polish:

Banita: Czasy Stefana Batorego. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawn., 1985. (PG7158.K87 B34 1985)

Bracia Rywale: Obrazy Społeczeństwa Wiejskiego z XVIII Wieku. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. (PG7158.K87 B66 1987)

Brühl: Powieść Historyczna z XVIII Wieku. Warszawa: Ludowa Spȯłdzielnia Wydawn., 1962. (PG7158.K87 B79 ALF)

Dziecię Starego Miasta: Obrazek Narysowany z Natury. Kraków: Wydawn. Literackie, 1986. (PG7158.K87 D89 1986)

Hołota: Powieść Współczesna. Kraków: Wydawn. Literackie, 1986. (PG7158.K87 H668 1986)

Interesa Familijne: Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988. (PG7158.K87 I57 1988 v. 1-2)

Jak Się Pan Paweł żenił i Jak Się Ożenił; Klin Klinem. Kraków: Wydawn. Literackie, 1988. (PG7158.K87 J255 1988)

Jaryna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. (PG7158.K87 J28 1987)

Kamienica w Długim Rynku: Powieść. Kraków: Wydawn. Literackie, 1987. (PG7158.K87 A6 1987)

Klasztor: Opowiadanie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. (PG7158.K87 K5 1986)

Komedianci: Powieść. Kraków: Wydawn. Literackie, 1968. (PG7158.K87 K58 ALF)

Krzyżacy 1410: Obrazy z Przeszłości. Katowice: "Śląsk,", 1983. (PG7158.K87 K95 1983)

Orbeka: Powieść. Kraków: Wydawn. Literackie, 1983. (PG7158.K87 O69 1983)

Papiery po Glince: Opowiadanie z życia Karola Radziwiłła "panie Kochanku". Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. (PG7158.K87 P35 1988)

Poeta i świat. Kraków: TaiWPN Universitas, 2002. (PG7158.K87 P64 2002)

Polska w Czasie Trzech Rozbiorów, 1772-1779: Studya do Historyi Ducha i Obyczaju. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1902. (DK4329 .K9 1902 v.1-3)

Powrót do Gniazda: Powieść z Podań XVI W. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. (PG7158.K87 P947 1986)

Przed Burzą: Sceny z Roku 1830. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988. (PG7158.K87 P95 1988)

Sąsiedzi: Wilczek i Wilczkowa. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. (PG7158.K87 S27 ALF)

Stara Basn: Powiesc z IX Wieku. Jerozolima: Ministerstwo W.R. i O.P., 1944. (PG7158.K87 S7 1944)

--- Kraków: Wydawn. Zielona Sowa, 2004. (PG7158.K87 S7 2004)

Starosta Warszawski: Obrazy Historyczne z XVIII Wieku. Warszawa: Ludowa spółdzielnia wydawnicza, 1964. (PG7158.K87 S8 ALF)

Szalona: Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986. (PG7158.K87 S985 1986)

In English translation:

Carey, M.. Iermola. New York: Dodd, Mead & Co, 1891. (PG7158.K87 J452 ALF)

The Countess Cosel: a Romance of History of the Times of Augustus the Strong. London: H. F. Bumpus, 1905. (PG7158.K87 H72)