Skip to Main Content

History of Polish literature

Overview of resources on Polish literature at IU Libraries

General Surveys

In Polish:

Badecki, Karol. Literatura Mieszczańska w Polsce XVII Wieku: Monografja Bibliograficzna. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979. (Z2528.L5 B34 1979 Slav. Ref.)

Mazurkiewicz, Roman, and Jan Okoń. Literatura Staropolska: Przewodnik Bibliograficzny dla Studentów Filologii Polskiej. Krakøw: Wydawn. Nauk WS, 1996. (Z2528.L5 M398 1996 Slav. Ref.)

Rott, Dariusz, Renata Ryba, and Piotr Wilczek. Literatura Staropolska: średniowiecze, Renesans, Barok: Przewodnik Bibliograficzny dla Studentów Filologii Polskiej. Katowice: Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 2000. (Z2528.L5 R64 2000 Slav. Ref.)

 

In English:

Fiszman, Samuel, and Jan Kochanowski. The Polish Renaissance in its European Context. Bloomington: Indiana University Press, 1988. (DK4276 .P65 1988)

Mikoś, Michael J. Medieval Literature of Poland: an Anthology. New York: Garland Pub., 1992. (PG7445.E1 M43 1992)

Mikoś, Michael J. Polish Baroque and Enlightenment Literature: an Anthology. Colombus, Ohio: Slavica Publishers, 1996.  (PG7445.E1 M548 1996)

Mikoś, Michael J. Polish Literature From the Middle Ages to the End of the Eighteenth Century: a Bilingual Anthology = Literatura Polska od średniowiecza do Końca XVIII W.: Antologia W Języku Polskim I Angielskim. Warszawa: Constans, 1999. (PG7133 .P627 1999)

Mikoś, Michael J. Polish Renaissance Literature: an Anthology. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1995. (PG7445.E1 M55 1995)

Birth of Literary Polish

Mikołaj Rej portrait

(1505-1569)

The first writer to author works exclusively in Polish, Mikołaj Rej was a politician, musician, poet, and prose writer from Żurawno, now in Ukraine.  Five hundred years after his birth, the Polish Sejm named 2005 "the year of Mikołaj Rej."

Mikołaj Rej collection at polona.pl - The National Digital Library of Poland

Rej at IU (Call numbers refer to Wells Library, unless otherwise noted):

Kupiec, to Jest, Kształt a Podobieństwo Sądu Bożego Ostatecznego w Królewcu Roku 1549. Poznań: Nakł. Biblioteki kórnickiej, 1898. (PG7157.R4 K9 ALF)

--- Poznań: Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2008. (PG7157.R4 K9 2008)

Pisma Wierszem. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2003. (PG7157.R4 A17 2003)

Poezje Wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971. (PG7157.R4 A17 1971)

Postylla. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. (BS2547 .R38 v.1-2)

Przęsło Ze Zwierzyńca. Poznań: Nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1884. (CR2065 .R45 1884 ALF)

Różne Przypadki świata Tega: Wybór Utworów Satyrycznych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. (PG7157.R4 R6 ALF)

Wybór Pism. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. (PG7157.R4 A6 1975)

Wybór Pism, Wierszem i Prozą Mikołaja RejaWarszawa: E. Wende, 1914. (PG7157.R4 A6 1914 ALF)

Zhivot Jozef : Yha z Pokolenia żydowskiego Sina Jasobowego Rozdzielony w Rozmowach Persen Ktory w Sobie Wiele Cznot y Dobrych Obyczaiow žamyka. Wrocław: Wydawn Zakłady Narodowego im. Ossolińskich, 1992. (PG7151.R4 Z49 1992)

Zwierzyniec: 1562. Kraków: Nakł. Akademii Umiejętności, 1895. (PG7132 .B58 no.30 ALF)

Źwyerciadło: albo Kstałt, w Którym Każdy Stan Snadnie Się Może Swym Sprawam, Jako we źwierciedle, Przypatrzyć. Krakow: Akademia umiejętnósci, 1905. (PG7157.R4 Z19 1905 ALF)

--- W Krakowie: Akademia umiejȩtnósci, 1914. (PG7157.R4 Z19 1914 v.1-2)

Żywot Człowieka PoczciwegoWrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1956. (PG7157.R4 Z2 ALF)

Jan Kochanowski portrait

(1530-1584)

Born in Sycyna, Jan Kochanowski is widely considered the greatest Polish poet prior to Adam Mickiewicz.  His poetry established many figures and meters that became integral to the Polish literary tradition.

Jan Kochanowski collection at polona.pl - The National Digital Library of Poland

Works by Kochanowski at IU (Call numbers refer to Wells Library, unless otherwise noted):

In Polish:

Dzieła Polskie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. (PG7157 .K5 1955 v.1-3 ALF)

--- Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1976. (PG7157 .K5 1976 v.1-2 ALF)

--- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. (PG7157.K6 A6 1980 ALF)

Dzieła Wszystkie: Wydanie Pomnikowe. Warszawa: Józef Unger, 1884. (PG7157 .K5 1884 v.1-3 ALF)

Fraszki, Pieśni, Treny. Kraków: Wydawn. Zielona Sowa, 2004. (PG7157 .K5 2004)

Nie Porzucaj Nadzieje. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1988. (PG7157.K5 N54 1988)

Odprawa Posłów Greckich Jana Kochanowskiego; Opracował Julian Krzyżanowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. (PG7157.K6 O3 1967 ALF)

Pieśń o Potopie. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1982. (PG7157.K5 P5 1982)

Pieśni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. (PG7157.K5 A6 1982)

Poezje. Warszawa: Czytelnik. 1988. (PG7157.K6 A6 1988 ALF)

Psałterz Dawidowy. Paryż: Księgarnia Luxemburgska, 1866. (BS1443.P7 K76 1866 v.1-2 ALF)

--- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960. (BS1443.P58 K6 1960 ALF)

Satyr, albo, Dziki Mąż. Warszawa: Czytelnik, 1983. (PG7157.K5 S37 1983 ALF)

Szachy. Warszawa: Czytelnik, 1966. (PG7157.K5 S9)

Tam, gdzie "brzegi burstynem świecą". Gdansk: Wydawnictwo Morskie, 1984. (PG7157.K5 T36 1984)

Treny. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. (PG7157.K6 T7 1978 ALF)

Utwory Wybrane. Białystok: Studio Wydawnicze Unikat, 2002. (PG7157.K5 A6 2002)

Z łacińska śpiewa Słowian Muza: Elegie, Foricenia, Liryki w Przekładzie Leopolda Staffa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. (PA8540.K6 A55 1982 ALF)

 

In English translation:

Kraszewski, Charles. The Dismissal of the Grecian Envoys. Studio City, Calif.: Players Press, 1994. (PG7157.K5 O313 1994)

Barańczak, Stanisław. Laments. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1995. (PG7157.K5 T713 1995)

--- Rev ed. / Loughcrew, Ireland: Gallery Press, 2009. (PG7157.K6 T713 2009)

Mikoś, Michael J.. Laments. Lublin: Norbertinum, 1998. (PG7157.K5 T713 1998)

Prall, Dorothea. Laments. [S.l.]: Project Gutenberg, 2008. E-RESOURCE

Prall Radin, Dorothea. Poems. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1928. (PG7157.K5 A17 1928)

 

Musical Adaptations:

Rudziński, Witold, et al. Odprawa Posłów Greckich: Opera w 1 Akcie = The Dismissal of the Greek Envoys: Opera In One Act. Warszawa: Muza, 196-. (EHRET LP .R9175 A.1-1 COOK MUSIC LIBRARY)