Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Henryk Sienkiewicz: Polish Literary Lion (1846-1916)

In Celebration of 2016: The Year of Sienkiewicz

Front page of Polish newspaper, day after Sienkiewicz's death

Front page of a Polish newspaper announcing Henryk Sienkiewicz's death in Switzerland.

Biographical Information

Call numbers of editions at IUL (Wells Library, unless otherwise noted).

Czempiński, Jan. Na Ojczyzny Lono: Opis Przewienia Zwłok Niesmiertelnego Duchowego Przywódcy Narodu, Genjalnego Pisarza Henryka Sienkiewicza z Vevey, Gdzie Zmarł, Do Warszawy Oraz Pogrzebu w Stolicy i Uroczystości żałobnych ... Warszawa: Nakł. Tow. Oświaty Narodowej, 1927.

PG7158.S5 Z538 (ALF)

Kolińska, Krystyna. Sienkiewicz i Piękna Wielkopolanka. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

PG7158.S52 K58 1977 (ALF)

Korniłowiczówna, Maria. Onegdaj: Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i Ludziach Mu Bliskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

PG7158.S5 Z657 (ALF)

Krzyżanowski, Julian. Henryka Sienkiewicza żywot i Sprawa. Warszawa: Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1966.

PG7158.S5 Z662 (ALF)

Krzyżanowski, Julian. Henryk Sienkiewicz, Kalendarz życia i Twórczosci. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.

PG7158.S5 Z66 1956 (ALF)

Krzyżanowski, Julian. Sienkiewicz a Warszawa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.

PG7158.S5 Z66215 (ALF)

Kulczycka-Saloni, Janina. Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawn. Szkołnych, 1960.

PG7158.S5 Z667 (ALF)

Ludorowski, Lech. Antypruska Publicystyka Henryka Sienkiewicza. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996.

PG7158.S42 L79 1996

Ludorowski, Lech, Noblowski Tryumf Sienkiewicza. Lublin: Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny w Lublinie, 2015.

Wells Library - Tech. Services - Being Cataloged (Ask Staff)

Majchrowski, Stefan. Sienkiewicz: Opowieść Biograficzna. Warszawa: Ludowa Społdzielnia Wydawnicza, 1975.

PG7158.S5 Z713 (ALF)

Nofer-Ładyka, Alina. Henryk Sienkiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1959.

PG7158.S5 Z726 (ALF)

PG7158.S5 Z726 1963 (ALF)

PG7158.S5 Z726 1965 (ALF)

PG7158.S52 N64 1988 (ALF)

Pankowska, Dorota. Zagadki o życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Lublin: Wydawn. "Morpol", 1995.

PG7158.S52 P36 1995

Płygawko, Danuta. Sienkiewicz w Szwajcarii: Z Dziejów Akcji Ratunkowej Dla Polski w Czasie Pierwszej Wojny światowej. Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1986.

PG7158.S42 P5 1986

Szczublewski, Józef. Sienkiewicz: żywot Pisarza. Warszawa: Wydawn. W.A.B., 2006.

PG7158.S52 S97 2006

Szermentowski, Eugeniusz. Pan Henryk. London: Veritas, 1959.

PG7158.S5 Z838 (ALF)

Szonert, Ewa. Spotkania z Sienkiewiczem: Studia, Szkice, Sylwetki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1987.

PG7158.S42 S94 1987 (ALF)

Wachowicz, Barbara. Dom Sienkiewicza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2000.

PG7158.S42 W22 2000

Żabski, Tadeusz. Sienkiewicz. Wrocław: Wydawn. Dolnośląskie, 1998.

PG7158.S52 Z32 1998

Call numbers of editions at IUL (Wells Library, unless otherwise noted).

Gardner, Monica M. The Patriot Novelist of Poland, Henryk Sienkiewicz. London: J.M. Dent and Sons limited, 1926.

PG7158.S5 Z613

Giergielewicz, Mieczysław. Henryk Sienkiewicz. New York: Twayne Publishers, 1968.

PG7158.S5 Z615

Giergielewicz, Mieczysław. Henryk Sienkiewicz. New York: Hippocrene, 1991.

PG7158.S52 G5 1991