Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Henryk Sienkiewicz: Polish Literary Lion (1846-1916)

In Celebration of 2016: The Year of Sienkiewicz

Manuscript of Krzyzacy

Photograph of original manuscript of Krzyżacy by Henryk Sienkiewicz, completed in 1900.

Sienkiewicz Scholarship Available at IUB

In order to break up the very long list of Polish scholarship on Henryk Sienkiewicz, the arbitrary date of 1989 was chosen.

Call numbers of editions at IUL (Wells Library, unless otherwise noted).

Bujnicki, Tadeusz. Pierwszy Okres Twórczości Henryka Sienkiewicza. Kraków: Wydawn. Literackie, 1968.

PG7158.S5 Z529 (ALF)

Bujnicki, Tadeusz. Sienkiewicz i Historia: Studia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.

PG7158.S52 B833 1981 (ALF)

Bujnicki, Tadeusz. Trylogia Sienkiewicza Na Tle Tradycji Polskiej Powieści Historycznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

PG7158.S5 Z53 (ALF)

Bursztyńska, Halina. Henryk Sienkiewicz w Kręgu Oddziaływania Powieści Historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego. Katowice: UŚ, 1977.

PG7158.S5 B87 (ALF)

Czapliński, Władysław. Glosa Do Trylogii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.

PG7158.S5 Z535 (ALF)

Eustachiewicz, Lesław. "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.

PG7158.S5 Q9 1983

Falkowski, Zygmunt. Przede Wszystkim Sienkiewicz. Warszawa: Pax, 1959.

PN517 .F19 (ALF)

Górka, Olgierd. "Ogniem i Mieczem" a Rzeczywistość Historyczna. Warszawa: Libraria nova, 1934.

PG7158.S5 Z616 (ALF)

Gorskiĭ, I. K. O Sienkiewiczu i Wiesiełowskim. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1986.

PG7158.S52 G67 1986 (ALF)

Habryn, Anna. Krzyżacy Henryka Sienkiewicza: Adaptacja Filmowa w Zestawieniu z Powieścia̜. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych, 1972.

PG7158.S5 K989 (ALF)

Hoesick, Ferdynand. Sienkiewicz i Wyspiański: Przyczynki i Szkice. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1918.

PG7158.S5 Z626 (ALF)

Jodełka-Burzecki, Tomasz., and Jan Zygmunt Jakubowski. Sienkiewicz Dzisiaj: Studia i Szkice. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

PG7158.S5 Z656 (ALF)

Kersten, Adam. Sienkiewicz, "Potop," Historia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.

PG7158.S5 P88 (ALF)

Kijas, Juliusz. Potop Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawn. Szkolnych, 1965.

PG7158.S5 P89 (ALF)

Kmita-Piorunowa, Aniela., and Kazimierz Wyka. Henryk Sienkiewicz; Twórczość i Recepcja światowa: Materiały Konferencji Naukowej, Listopad 1966. Kraków: Wydawn. Literackie, 196-.

PG7158.S5 Z624 (ALF)

Kosman, Marceli. Na Tropach Bohaterów Trylogii. Warszawa: Ksiązka i Wiedza, 1966.

PG7158.S5 T792 (ALF)

Krzyżanowski, Julian. Pokłosie Sienkiewiczowskie: Szkice Literackie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

PG7158.S5 Z6621 (ALF)

Krzyżanowski, Julian. Sienkiewicz: Odczyty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.

PG7158.S5 Z835 (ALF)

Krzyżanowski, Julian. Twórczość Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

PG7158.S5 Z6622 (ALF)

Kuczyński, Stefan M. Rzeczywistość Historyczna w "Krzyzakach" Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.

PG7158.S5 K99 (ALF)

Ludorowski, Lech. O Postawie Epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

PG7158.S5 Z687 (ALF)

Ludorowski, Lech. Trylogia--Sobieski--Victoria Wiedeńska. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, 1985.

PG7158.S5 T74 1985 v.2

Ludorowski, Lech., and Tadeusz Bujnicki. Trylogia Henryka Sienkiewicza: Historia, Dzieło, Recepcja: Materiały z Sesji Naukowej w Dziewięćdziesiątą Rocznicę Trylogii Henryka Sienkiewicza, Zielona Góra 2-3 Maja 1973. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1978.

PG7158.S5 T7 (ALF)

Papée, Stefan. Walka Sienkiewicza o Ziemie Zachodnie. Poznań: Instytut Zachodni, 1947.

PG7158.S52 P37 1947 (ALF)

Sandler, Samuel. Wokół "Trylogii". Wrocław: Wydawn. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1952.

PG7158.S5 Z833 (ALF)

Strycharski, Ignacy. Słownik Do Trylogji. Lwów: Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1925.

PG7158.S52 S87 1925 (ALF)

Sydor, Jerzy., and Leszek Wierzejski. Szlakiem Bohaterów "Trylogii": Przewodnik Turystyczno-Historyczny. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

PG7158.S52 S93 1987

Szweykowski, Zygmunt. Trylogia Sienkiewicza i Inne Szkice o Twórczości Pisarza. Poznań: Wydawn. Poznańskie, 1973.

PG7158.S5 Z839 1973 (ALF)

Wilkoń, Aleksander., and Henryk Sienkiewicz. O Języku i Stylu Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza: Studia Nad Tekstem. Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1976.

PG6014 .K89 v.50

Wojciechowski, Konstanty. Henryk Sienkiewicz, Ze Słowem Wstepnem Stanisława Sobińskiego. Lwów: Atlas, 1925.

PG7158.S5 Z936 1925 (ALF)

Żabski, Tadeusz. Poglądy Estetyczno-Literackie Henryka Sienkiewicza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

AS262 .W7 Ser.A no.211 (ALF)

In order to break up the very long list of Polish scholarship on Henryk Sienkiewicz, the arbitrary date of 1989 was chosen.

Call numbers of editions at IUL (Wells Library, unless otherwise noted).

Bujnicki, Tadeusz. Sienkiewicza "Powieści z Lat Dawnych": Studia. Kraków: Universitas, 1996.

PG7158.S5 B834 1996

Bujnicki, Tadeusz. Światopogląd i Poetyka: Szkice o Powieściach Historycznych Henryka Sienkiewicza. Rzeszów: Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999.

PG7158.S52 B8345 1999

Bujnicki, Tadeusz. Sześć Szkiców o Zagłobie i Inne Studia Sienkiewiczowskie. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2014.

PG7158.S52 B845 2014

Bujnicki, Tadeusz, and Andrzej Rataj. Trylogia Sienkiewicza: Leksykon. Kraków: Wydawn. Znak, 1998.

PG7158.S52 B79 1998

Bujnicki, Tadeusz, and Jerzy Axer. Po Co Sienkiewicz: Sienkiewicz a Tożsamość Narodowa: z Kim i Przeciw Komu?: Warszawa, Kiejdany, Łuck, Zbaraż, Beresteczko. Warszawa: Wydawn. DiG, 2007.

PG7158.S52 P6 2007

Burdziej, Bogdan, and Ewa Owczarz. Sienkiewicz Dzisiaj: Formy (nie)obecności. Toruń: Wydawn. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2010.

PG7158.S52 S43 2010

Drozdowski, Marian Marek, Hanna Szwankowska, Maria Bokszczanin, and Włodzimierz Odojewski. Henryk Sienkiewicz i Jego Twórczość w Naszej Pamięci: Antologia Tekstów Historycznych i Literackich. Warszawa: Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, 2000.

PG7158.S52 H47 2000

Filler, Witold. Quo Vadis?: Od Nobla Do Kawalerowicza. Warszawa: Stelko, 2001.

PG7158.S5 Q963 2001

Gloger, Maciej. Sienkiewicz Nowoczesny. Bydgoszcz: Wydawn. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

PG7158.S52 G56 2010

Górecka, Ewa. Zachować Piękno: Kreacja Przestrzeni Dekadenta w Powieściach Henryka Sienkiewicza. Toruń: Wydawn. Adam Marszałek, 2008.

PG7158.S42 G57 2008

Ihnatowicz, Ewa. Sienkiewicz i Epoki: Powinowactwa. Warszawa: Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistiki Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.

PG7158.S52 S44 1999

Kledzik, Maciej. Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza. Łomianki: LTW, 2014.

PG7053.L588 K54 2014

Kosman, Marceli, and Jaroslav Pánek. Między Wizją Literacką i Prawdą Dziejową: Nad Trilogią Henryka Sienkiewicza: Studia i Szkice. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015.

Wells Library - Tech. Services - Being Cataloged (Ask Staff)

Kosman, Marceli. "Ogniem i Mieczem": Prawda i Legenda. Poznań: Oficyna Wydawnicza "G&P", 1999.

PG7158.S52 K67 1999

Kosowska, Ewa. Eurosarmata: O Postawach i Wyborach Henryka Sienkiewicza = Euro-Sarmatian: On Henryk Sienkiewicz's Attitudes and Choices = Evrosarmat: o Grazhdanskoĭ Pozit͡sii i Vyborakh Genrikha Senkevicha. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

PG7158.S52 K676 2013

Kuniczuk-Trzcinowicz, Agnieszka. Sienkiewicza Talent i Intuicja: Studia i Szkice. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014.

PG7158.S52 K86 2014

Lisowski, Zbigniew. Bez Dogmatu Henryka Sienkiewicza Jako Powieść Psychologiczna: Studium Analityczno-Interpretacyjne. Kielce: Wydawn. Szumacher, 1997.

PG7158.S5 B435 1997

Ludorowski, Lech. Henryk Sienkiewicz: Twórczość i Recepcja. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991.

PG7158.S42 H4 1991

Ludorowski, Lech. Wizjoner Przeszłości: Powieści Historyczne Henryka Sienkiewicza. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

PG7158.S52 L835 1999

Ludorowski, Lech, and Halina Ludorowska. W Stulecie Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Kielce: Kieleckie Tow. Nauk., 2000.

PG7158.S52 K797 2000

Mazan, Bogdan. "Impresjonizm" Trylogii Henryka Sienkiewicza: Analiza, Interpretacja, Próba Syntezy. Łódź: Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 1993.

PG7158.S52 M39 1993

Mikoś, Michael J. W Pogoni Za Sienkiewiczem: Z Odnalezionych Dzienników Almy Curtin. Warszawa: Wydawn. Constans, 1994.

PG7158.S42 M55 1994 (ALF)

Mokranowska, Zdzisława. Fakty, Historie, Metafory: O Twórczości Zofii Kossak i Henryka Sienkiewicza. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013.

PG7158.K6532 M65 2013

Mokranowska, Zdzisława. Henryk Sienkiewicz - Polak i Europejczyk. Sosnowiec: Muzeum w Sosnowcu, 2004.

PG7158.S52 H48 2004

Nagielski, Mirosław. Epoka "Ogniem i Mieczem" we Współczesnych Badaniach Historycznych: Zbiór Studiów. Warszawa: Wydawn. DiG, 2000.

PG7158.S5 O334 2000

Owczarz, Ewa. Nieosiągalna Całość: Szkice o Powieści Polskiej XIX Wieku: Józef Ignacy Kraszewski - Ludwik Sztyrmer - Henryk Sienkiewicz. Toruń: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.

PG7051 .O93 2009

Przybyła, Zbigniew. Henryk Sienkiewicz i Jego Twórczość: Materiały z Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, 5-7 Maja 1996 r. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996.

PG7158.S52 H46 1996

Stępnik, Krzysztof, and Tadeusz Bujnicki. Henryk Sienkiewicz w Kulturze Polskiej. Lublin: Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

PG7158.S52 H484 2007

Stoff, Andrzej. "Zagłoba Sum!": Studium Postaci Literackiej. Toruń: Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

PG7158.S42 S844 2006

Sztachelska, Jolanta. Czar i Zaklęcie Sienkiewicza: Studia i Szkice. Białystok: Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.

PG7158.S42 S98 2003

MONOGRAPH SERIES:

Studia Sienkiewiczowskie. Lublin: Ogólnopolskie Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Zarząd Główny w Lublinie, 1998.

PG7158.S42 A18 v.4 2004

PG7158.S42 A18 v.6,pt.1 2006

PG7158.S42 A18 v.6,pt.2 2006

PG7158.S42 A18 v.7 2007

PG7158.S42 A18 v.8 2008

Call numbers of editions at IUL (Wells Library, unless otherwise noted).

Gruszczyńska, Ewa. Linguistic Images of Emotions In Translation From Polish Into Swedish: Henryk Sienkiewicz As a Case In Point. Uppsala: AUU, 2001.

PG7021 .G78 2001

Koziołek, Ryszard, and David Malcolm. Sienkiewicz's Bodies: Studies of Gender and Violence. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2014.

PG7158.S42 K668413 2014

E-RESOURCE

Krzyżanowski, Jerzy Ryszard. The Trilogy Companion: A Reader's Guide to the Trilogy of Henryk Sienkiewicz. Fort Washington, Pa.: Copernicus Society of America, 1991.

PG7158.S42 T68 1991

Lednicki, Wacław, Henryk Sienkiewicz: a Retrospective Synthesis. 's-Gravenhage: Mouton, 1960.

PG7158.S5 Z68 (ALF)

Piszek, Edward J., and W. S. Kuniczak. Polish Literature In America: Publishing the New Translation of the "the Trilogy" of Henryk Sienkiewicz. Warrington, Pa.: The Copernicus Society of America, 1990.

PG7158.S52 P48 1990

Scodel, Ruth., and Anja Bettenworth. Whither Quo Vadis?. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.

PG7158.S4 Q77 2009

E-RESOURCE

Call numbers of editions at IUL (Wells Library, unless otherwise noted).

IN CROATIAN:

Malić, Zdravko, Polonica: Ogledi o Sienkiewiczu Iwaszkiewiczu, Gombrowiczu, o Ferijalnoj Književnosti i o Poljskoj Prozi 20. Stoljeća. Zagreb: Studentski centar Sveučilišta, 1973.

PG7028 .M25 (ALF)

IN FRENCH:

Kosko, Marja. Un "best-Seller", 1900: Quo Vadis?. Paris: J. Corti, 1960.

PG7158.S5 Q95 (ALF)

IN RUSSIAN:

Gorskiĭ, I. K. Istoricheskiĭ Roman Senkevicha. Moskva: Izd-vo "Nauka", 1966.

PG7158.S5 Z617 (ALF)